نایلون حباب دار

نایلون حباب دار (Bubble wrap)

یکی از وسایل مهم در اسباب کشی استفاده از ضربه گیر یا همان بابل است

بیشتر وسایل شکننده هستند و ممکن است با کوچکترین بی نوجهی شکسته شوند

پس بهتر است برتی جلوگیری از حادثه ان ها را با بابل خوب بسته بندی کنیم

ضربه گیر در عرض های مختلف وجود دارد ولی برای خرید متری فقط عرض

یک موجود می باشد و عرض های دیگر به صورت رولی می باشند

برای مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید   09192469081    55593469

Bubble wrap (بابل رپ) را با لوگوی خود چاپ می شود

نایلون حباب دار