کارتن سازی تک کارتن

کارتن سازی تک کارتن

شرکت تک کارتن به تمامی عزیزان خود این امید را می دهد که کمترین سفارش خود (100عدد)را

تولید و با نازل ترین قیمت تقدیم نماید

شما فقط کافی است یک بار امتحان کنید تعداد کم در اسرع وقت کمتر از دو روز تحویل داده می

شود

در تک کارتن تمامی وجه کارتن دریافت نمی شود نیمی از بها در زمان سفارش و باقی مانده زمان

تحویل تسویه می شود

کارتن ها یی که دارای چاپ شابلونی و تک رنگ هستند از زمان تحویل شابلون دو روز تحویل داده

می شود

تولید انواع کارتن خالی در سایزهای مختلف با سلیقه شما

 و با کیفیت جنس انتخابی شما در تعداد بالا و در تعداد کم

با کارتن موجود در کارگاه ساخته و به شما تحویل داده می شود

 

کارتن سازی تک کارتن

کارتن سازی تک کارتن

ورق با فلوت مختلف

87 / 100