کارتن فریت

کارتن های خارجی وارداتی با کیفیت بسیار بالا برای ارسال بار به خارج از کشور یا انبار بار برای سالهای زیاد 5 لایه و بسیار محکم این کارتن ها یک بار بار از خارج داخلشان به ایران آمده است