گونی برای نخاله

گونی برای  نخاله

گونی برای مصارف خانگی در دو صورت استفاده می شود اول برای اسباب کشی و بعد از کارتن

و نایلون حباب دار به گونی نیز برای بردن وسایل سبک و حجیم مانند لباس – لوازم پلاستیکی و

هر آنچه که نیازمند جای بیشتر برای اسباب کشی می خواهد از طریق گونی جا به جا می شود

و در مرحله بعدی برای بردن نخاله ساختمانی بسیار کاربرد دارد و کود شیمیایی شما با یک تلفن

می توانید انواع گونی را از کارتن فروشی طالب لو تهیه فرمایید البته برای نخاله از گونی آردی

یا برنجی استفاده می کنند

گونی برای نخاله

گونی