کارتن فریت بار | کارتن برای ارسال بار به خارج | کارتن خارجی | کارتن آکبند

کارتن فریت بار

هر نوع ارسال بار توسط خطوط هوایی را فریت بار می گویند در واقع ارسال هوایی را فریت می

نامند و هر کارتنی را می توانید استفاده کنید ولی کارتن مخصوص برای خود فریت بهتر و دارای

کیفیت جهانی است و هیچ مشکلی برای صاحب بار نمی کند کارتن فریت دارای خواص خودش می

باشد

1- دارای ضخامت مناسب و محکم می باشد

2-انعطاف پذیر می باشد و در اثر ضربه خودش تغییر حالت می دهد و به کالا صدمه نمی زند

3-کمی رطوبت پذیر است و در هوای شرجی خود را ول نمی کند

کارتن های که دارای این خواص هستند بهترین کارتن برای فریت می باشد کارتن برای ارسال هوایی

چند سایز معین دارد که مناسب تر ین آنها سایز 90 طول 50 عرض 54 ارتفاع است و سایز 60 طول

50 عرض و 50 ارتفاع و یک سایز کوچک 50 طول 35 عرض و 30 ارتفاع می باشد

کارتن فریت بار

کارتن فریت بار