کارتن-وسایل مورد نیاز برای اسباب کشی|ساخت جعبه

کارتن:اولین و مهمترین ابزار برای اثاث کشی است

کارتن-وسایل مورد نیاز برای اسباب کشی|ساخت کارتن

جعبه-وسایل مورد نیاز برای اسباب کشی|ساخت جعبه

 

بعد  به وسایل دیگری مثل بابل (نایلون حباب دار)|چسب و… نیاز هست

کارتن-وسایل مورد نیاز برای اسباب کشی|ساخت کارتن

جعبه-وسایل مورد نیاز برای اسباب کشی|ساخت کارتن

جعبه-وسایل مورد نیاز برای اسباب کشی|ساخت جعبه

کارتن-وسایل مورد نیاز برای اسباب کشی|ساخت کارتن

جعبه-وسایل مورد نیاز برای اسباب کشی|ساخت جعبه

 

با یک تماس شما می توانید کارتن سایزدلخواه خود را سفارش دهید

کارتن-وسایل مورد نیاز برای اسباب کشی|ساخت کارتن

جعبه-وسایل مورد نیاز برای اسباب کشی|ساخت جعبه

 

نکته: 

برای انتخاب نوع وسایل مورد نیاز برای اسباب کشی دقت بفرمایید ممکن است که یک انتخاب اشتباه جابه جایی را برای شما مشکل ساز کند پس به شما عزیزان توصیه می شود که حتما با کارشناسان ما درباره مقدار جعبه نوع آن و وسایل مورد نیاز دیگر مشورت و از راهنمایی آنها استفاده کامل و درست را ببرید