کارتن ماسک مادر

کارتن ماسک مادر

کارتن مادر کارتنی می باشد که کارتن 50 عددی ماسک را داخل آن می چینند

در این نوع کارتن مادر که در ابعاد 52 طول عرض 40 و ارتفاع 40 میباشد در حدود

2500 عدد ماسک جا می شود کارتن 5 لایه و دارای مارک ماسک می باشد

اگر کارتن ماسک در ابعاد خاص هم نیاز دارید کافی است به ما سفارش دهید

کارتن ماسک مادرکارتن مادر ماسک

87 / 100