کارتن فروشی-کارتن فروش|کارتن اثاث کشی|کارتن

آکبند|کارتن

 

شغل فروش کارتن

 

در نگاه اول هرکس فکر می کند که کارتن چیز بی مصرفی می باشد و هر وقت و همه جا می تواند آن را بیابد

ولی زمانی که احتیاج به آن دارد متوجه می شود که از طلا کم یاب تر است در زمان گذشته شغلی به این نام

نداشتیم ولی افراد محدودی در این صنف مشغول به فعالیت بودند ولی امروزه صنایع بسته بندی و جعبه و کلا

مقوا دنیا را به خود احاطه کرده است و برای جا به جایی کوچکترین لوازمی به آن محتاجیم و کارخانه ها و برند

هایی معروف سرمایه خود را صرف تولید جعبه و کارتن بسته بندی کرده اند

کارتن فروش-کارتن فروش|کارتن اثاث کشی|کارتن آکبند|کارتن

کارتن فروش-کارتن فروش|کارتن اثاث کشی|کارتن آکبند|کارتن

کارتن فروشی-کارتن فروش|کارتن اثاث کشی|کارتن آکبند|کارتن 1کارتن فروشی-کارتن فروش|کارتن اثاث کشی|کارتن آکبند|کارتن 2

تک کارتن یکی از آن شرکت هایی است که در این زمینه فعالیت دارد و برای

آسایش همشهریان و تمامی کسانی که طوری با بسته بندی سروکار دارند

فضایی را تهیه کرده که با خیال راحت و با بهترین قیمت و بهترین کیفیت در

اختیار شان قرار دهد

قیمت کارتن

کارتن اثاث کشیکارتن فروشی-کارتن فروش|کارتن اثاث کشی|کارتن آکبند|کارتن 3

کارتن اداری