کارتن زونکن متوسط اداری | کارتن پرونده و کلاسه | کارتن اداری

کارتن زونکن متوسط 

کارتن زونکن متوسط از چند لحاظ قابل اهمیت است اول مقاومت کارتن که در درجه نخست کار

است

 2- تعداد زونکن ها یی که باید در آن قرار بگیرد و سوم قیمت مناسب آن در تک کارتن با فراهم کردن

کارتن های مناسب برای جا به جایی پرونده های اداری مفتخر است شما عزیزان را برای هر چه

راحت  تر جا به جا شدن کمک کند شما تنها با یک تماس کارتن های مورد نیاز خود را خریداری کنید

تلفن تماس       55980235

کارتن زونکن متوسط اداری | کارتن پرونده و کلاسه | کارتن اداری

کارتن  متوسط اداری | کارتن پرونده و کلاسه | کارتن اداری

کارتن ها هم استوک و هم آکبند دارد