کارتن خالی جهت اسباب کشی

کارتن خالی جهت اسباب کش

برای تهیه کارتن خالی جهت اسباب کشی

اگر به صورت سنتی عمل کنیم باید برویم و در بقالی و

کارتن های کیک و پفک آنها را برای اسباب کشی

بخریم بیاوریم ولی امروز دیگر نیازی به این کار

نیست شما فقط کافی است با تک کارتن

تماس گرفته و کارتن مورد نظر خود را در خواست کنید که

در صورت موجودی انبار در همان روز تحویل داده می شود

 

در تک کارتن انواع کارتن نو و استوک برای اسباب کشی

موجود می باشد خرید کارتن در تهران و فروش کارتن

در صورت تمایل وجه درب منزل دریافت و پیک برای ارسال موجود است

کارتن خالی جهت اسباب کشی

کارتن خالی جهت اسباب کشی

 

81 / 100