کارتن خالی تلویزیون

چگونگی بسته بندی تلویزیون؟(بدون کارتن خالی تلویزیون)

در قدیم تر چون متزل سکونتی برای همه بزرگ و ارزان بود و دارای انباری بزرگ همه کارتن

وسایل خود مثل یخچال – تلویزیون – ماشین لباسشویی و ….. را نگه می داشتند و در زمان

اسباب کشی آن را استفاده می کردند ولی امروزه به علت فضای کم منزل مسکونی که همه

دیگر از خانه ویلایی به آپارتمان نشینی رو آورده ایم به علن فضای کم کارتن های وسایل را دور

می اندازیم و در زمان اسباب کشی نگران جا به جایی وسایل بزرگمان هستیم که آسیب نبینند

ولی امروز برای بستن وسایل بدون کارتن چاره نیست جز استفاده از وسایل بسته بندی ماتتد

سلفون و نایلون حباب دار که بسیار زیبا و بدون هیچ آسیبی وسایل خود را جا به جا می نماییم

 

توجه:کارتن برای وسایل بزرگ شاید بتوان یک دانه از جایی پیدا کرد ولی قیمت بالایی دارد یکی

از دوستان برای خرید یک کارتن تلویزیون را 300 هزار تومان پول پرداخت کرده بود

کارتن خالی تلویزیون

بسته بندی مبل