کارتن تک کارتن | فروش کارتن خارجی | خرید کارتن خالی | کارتن آکبند

کارتن تک کارتن

در شرکت تک کارتن انواع کارتن مورد نیاز عزیزان موجود می باشد و آن مدل های که موجود نیست

ساخته می شود انواع کارتن اسباب کشی | انواع کارتن اداری | انواع کارتن حمل زونکن و…. شما

فقط با یک زنگ می توانید یک خرید درست و کامل انجام دهید به غیر از کارتن در تک کارتن ضربه گیر

(بابل رپ) چسب | دستگاه چسب زن | نخ توپی | گونی و… تمامی وسایل مورد نیاز برای اسباب

کشی موجود می باشد برای مدلی که می خواهید ساخته شود نیز با تماس و دادن اندازه کارتن و

استعلام قیمت ثبت سفارش می کنید و در زمان یک تا یک هفته (بستگی به نوع و تعداد سفارش)

تحویل می گیرید

کارتن تک کارتن

کارتن تک کارتن