کارتن اسباب کشی-کارتن اثاثیه|کارتن نو|کارتن دایکاتی|کارتن آکبند|کارتن 5لایه

کارتن اسباب کشی-کارتن اثاثیه|کارتن نو|کارتن

دایکاتی|کارتن آکبند|کارتن 5لایه

کارتن در تک کارتن به دو صورت موجود است 1- کارتن نو که

ایرانی هستند وبا کیفیت متوسط و عزیزانی که نیاز به کارتن نو دارند می

توانند از این کارتن ها استفاده بکنند2-کارتن استوک کارخانه ایی که هم

ایرانی دارد و اکثرا خارجی هستند کارتن های 5 لایه با مقاومت بالا که برای

یک جابه جایی خیال شما را راحت می کند شما با تماس با دفتر تک

کارتن و نوع کارتنی که نیاز دارید و مشاوره با بخش فروش کارتن مورد نظر

خودرا به راحتی خرید نمایید

نمونه ایی ازکارتن های ایرانی و خارجی

کارتن اسباب کشی-کارتن اثاثیه|کارتن نو|کارتن دایکاتی|کارتن آکبند|کارتن 5لایه

کارتن اسباب کشی-کارتن اثاثیه|کارتن نو|کارتن دایکاتی|کارتن آکبند|کارتن 5لایه

کارتن اسباب کشی-کارتن اثاثیه|کارتن نو|کارتن دایکاتی|کارتن آکبند|کارتن 5لایه 1

کارتن اسباب کشی-کارتن اثاثیه|کارتن نو|کارتن دایکاتی|کارتن آکبند|کارتن 5لایه 2