کارتن اسباب کشی و زونکن 

برای خرید کارتن مناسب برای اسباب کشی منزل یا اداری شما با تماس با تک کارتن و انتخاب کارتن

مورد نظر (که بیش از صد مدل کارتن آکبند و استوک)و در صورت نیاز برای ارسال با پیک برایتان

ارسال می نماییم

انواع کارتن اسباب کشی و زونکن در تک کارتن موجود است

 

 

 

1-کارتن مناسب شکستنی

کارتن اسباب کشی و زونکن

کارتن اسباب کشی و زونکن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارتن متوسط و زونکنی

کارتن اسباب کشی و زونکن 1

کارتن متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارتن بزرگ و اداری و لباس

کارتن اداری

کارتن لباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای مشاهده کارتن ها ی بیشتر به تلگرام ما بپیوندید

tk999@