کارتن اسباب کشی و بسته بندی | کارتن بسته بندی |کارتن اسباب کشی |کارتن اداری

کارتن اسباب کشی و بسته بندی تک کارتن

در تک کارتن انواع کارتن اسباب کشی و بسته بندی ایرانی  و خارجی موجود می باشد که شما فقط

با یک تماس می توانید انواع کارتن مورد نظر خود را چه آکبند(نو)چه استوک(دسته دوم)تهیه فرمایید

و دز صورت تمایل با پیک برای شما ارسال می شود در تک کارتن به خاطر تنوع بالای کارتن های

استوک بسیاری از مشتریان خود را در خرید کارتن راحت کرده و آن قلیل عزیزانی  هم که کارتن سایز

خاصی را می خواهند با ساخت کارتن در اسرع وقت  ساخته و تحویلشان می دهد

انواع کارتن اسباب کشی

کارتن چینی و شکستنی و کتابی

کارتن اسباب کشی و بسته بندی

کارتن اسباب کشی

 

 

 

 

 

 

کارتن متوسط

 

 

کارتن اسباب کشی و بسته بندی

کارتن  بسته بندی

 

 

 

کارتن بزرگ

کارتن اسباب کشی و بسته بندی

کارتن اسباب کشی و بسته بندی