کارتن اسباب کشی مولوی

کارتن اسباب کشی مولوی

در زمان های قدیم محله مولوی و خیابان سعادت محلی برای خرید و فروش کارتن خالی و حلب

بود ولی دیگر امروزه به علت سر و صدای زیاد قسمت حلب کلا جمع شد و قسمت از کارتن فروش ها

باقی مانده اند که بیشتر آنها در زمینه خرید و فروش کارتن دست دوم می باشند

 

کارتن فروشی طالبلو با نزدیک به بیست سال تجربه در زمینه ساخت و نولید انواع ورق و کارتن

در اینترنت سایتی را برای شما فراهم کرده که دیگر نیازی نباشد که شما ساعت ها وقت گران بهای

خود را برای خرید کارتن و وسایل مورد نیاز هدر بدهید و فقط با یک تلفن کارتن و وسایل مورد نیاز

خود برای اسباب کشی اداره و یا منزل خود را در آدرس مورد نظر تحویل و هزینه ها را از طریق

پوز سیار که توسط پیک به شما ارئه می شود پرداخت می نمایید

 

شما در هر ساعت از شبانه روز با کلیک روی فروشگاه می توانید کارتن خالی خود را سفارش دهید

کارتن اسباب کشی مولوی

82 / 100