کارتن اسباب کشی منزل

در تک کارتن انواع کارتن اسباب کشی منزل در دو مدل ایرانی و خارجی نو و دسته دوم موجود می

باشد که شما فقط بایک تماس می توانید خریداری نمایید

انواع کارتن اسباب کشی

1-کارتن چینی که در اندازه حدود 50طول 40عرض و 30 ارتفاع می باشد حدود قیمت 3000تا4000 تومان

2- کارتن متوسط 60 طول 40 عرض 40 ارتفاع حدود قیمت 4000تا 6000تومان

3-سایز بزرگ که اندازه های مختلف دارد و از 7000تا 15000 تومان می باشد

4-انواع وسایل مورد نیاز برای اسباب کشی بابل(ضربه گیر)-نخ-چسب-استرج و…

کارتن اسباب کشی منزل

کارتن اسباب کشی منزل

توجه: سایت های معتبری که شما می توانید سفارش کارتن دهید

1-www.Bazarkarton.ir

2-www.Markazkarton.ir