کارتن اداری-کارتن زونکنی|کارتن بسته بندی|کارتن کلاسه و پرونده|کارتن آکبند

کارتن اداری-کارتن زونکنی|کارتن بسته بندی|کارتن

کلاسه و پرونده|کارتن آکبند

کارتن برای جابه جایی کالا یا وسایل مختلف|پرونده و… استفاده می شود

که ادارات و ارگان ها نیز برای انتقال و جابه جا یی مدارک خود نیاز به کارتن

زونکن و کارتن برای وسایل اداری خود دارند که برای تهیه آن به دو روش

باید عمل کرد اول مستقیما به تک کارتن مراجعه کرده و خرید خود را انجام

دهند دوم می توانند با تلفن و ثبت سفارش کارتن خود را در محل ذکر شده

تحویل و هزینه های آن را پرداخت نماییند کارتن های اداری تنوع خاصی

مثل لمینت |دایکارتی و …. ندارند و قالبا از کارتن های استوک و محکم

استفاده می شود که ما در تک کارتن این کار را برای شما عزیزان فراحم

کردیم که با راحت ترین راه (تماس گرفتن) کارتن خود را در محل مورد نظر

تحویل بگیرند

کارتن اداری مخصوص وسایل اداری

کارتن اداری-کارتن زونکنی|کارتن بسته بندی|کارتن کلاسه و پرونده|کارتن آکبند

کارتن اداری-کارتن زونکنی|کارتن بسته بندی|کارتن کلاسه و پرونده|کارتن آکبند

نکته:با توجه به نواسان قیمت قیمت ها به روز است