کارتن آکبند 3لایه-کارتن نو|کارتن آکبند|کارتن نو با

کرافت خارجی

ورق در کارخانه دو حالت ساخت دارد 3 لایه با کرافت های مختلف و 5لایه با

کرافت های مختلف در اصل کارتن ضامن بار شما نیست در واقع کاور یا

کادویی است که کالای شما با توجه به ارزشی که دارد در مدل های

مختلف کارتن(لمینتی یا کرافت خارجی و…)استفاده می شود که ما با

توجه به درخواست مشتری 3لایه یا 5لایه تولید میکنیم اکثر بار های سبک و

حجیم نیازی به کارتن 5 لایه ندارند و همان کارتن 3 لایه جواب بسته بندی را

می دهد برای همین با توجه به وزن و حجم کالای خود در خواست تولید

بدهید چون کارتن تولید شده غیراز خود شما به درد شرکت یا ارگان یا

شخص خاصی نمی خورد

کارتن آکبند 3لایه-کارتن نو|کارتن آکبند|کارتن نو با کرافت خارجی|لمینت

کارتن آکبند 3لایه-کارتن نو|کارتن آکبند|کارتن نو با کرافت خارجی|لمینت

کارتن آکبند 3لایه-کارتن نو|کارتن آکبند|کارتن نو با کرافت خارجی|لمینت

کارتن آکبند 3لایه-کارتن نو|کارتن آکبند|کارتن نو با کرافت خارجی|لمینت

کارتن آکبند سه لایه برای بار های سبک و حجیم مناسب است