اسباب کشی راحت را چگونه تجربه کنیم؟

اسباب کشی راحت را چگونه تجربه کنیم؟

جا به جایی (اثاث کشی)  و مراحل آن

شما برای یک اسباب کشی به چند مرحله کاری وارد می شوید

1-تهیه کارتن مناسب برای اثاث کشی

2-بسته بندی با وسایل مورد نیاز (بابل- چسب-نخ و..)

3-حمل وسایل

4-چیدمان منزل

شما با تماس با تک کارتن دیگر نیاز به این همه کار به تنهایی نیستید و قسمتی از کارهایتان را به ما

بسپارید

کارتن مناسب و وسایل مورد نیاز در جا به جایی در کمتر از دو ساعت هر جای تهران باشید برای

شما (در صورت در درخواست ارسال می شود

در هر جابه جایی بیشترین دغدغه خانم ها نشکستن وسایل مورد اهمیت آن ها مانند چینی آلات

است که تک کارتن با کادر مجرب خود در بسته بندی این کار را برای شما راحت و خیالتان را از هر

لحاظ آسوده می کند با کلید روی عکس اطلاعات بیشتری را دریافت می کنید

اسباب کشی

اثاث کشی