کارتن فریت بار | کارتن برای ارسال بار به خارج | کارتن خارجی | کارتن آکبند

کارتن فریت بار

هر نوع ارسال بار توسط خطوط هوایی را فریت بار می گویند در واقع ارسال هوایی را فریت می

نامند و هر کارتنی را می توانید استفاده کنید ولی کارتن مخصوص برای خود فریت بهتر و دارای

کیفیت جهانی است و هیچ مشکلی برای صاحب بار نمی کند کارتن فریت دارای خواص خودش می

باشد

1- دارای ضخامت مناسب و محکم می باشد

2-انعطاف پذیر می باشد و در اثر ضربه خودش تغییر حالت می دهد و به کالا صدمه نمی زند

3-کمی رطوبت پذیر است و در هوای شرجی خود را ول نمی کند

کارتن های که دارای این خواص هستند بهترین کارتن برای فریت می باشد کارتن برای ارسال هوایی

چند سایز معین دارد که مناسب تر ین آنها سایز 90 طول 50 عرض 54 ارتفاع است و سایز 60 طول

50 عرض و 50 ارتفاع و یک سایز کوچک 50 طول 35 عرض و 30 ارتفاع می باشد

کارتن فریت بار

کارتن فریت بار

بابل رپ |نایلون حباب|چسب |نخ|استرج صنعتی

بابل رپ |نایلون حباب|چسب |نخ|استرج صنعتی

 

وسایل مورد نیاز برای اسباب کشی

بعد از تهیه کارتن وسایل دیگری نیز مورد نیاز است

1-بابل رپ (نایلون حبابدار) برای بسته بندی وسایل بزرگ شکستنی -مبلمان-ناهار خوری وتمام وسایلی که از طرف شما مهم می باشد مورد استفاده قرار می گیرید

بابل رپ |نایلون حباب|چسب |نخ|استرج صنعتی

بابل|نایلون حباب|چسب |نخ|استرج صنعتی

بابل رپ |نایلون حباب|چسب |نخ|استرج صنعتی

بابل |نایلون حباب|چسب |نخ|استرج صنعتی

 

2-چسب برای بستن کارتنها استفاده می شود که دارای میکرون های مختلف می باشد
بابل رپ |نایلون حباب|چسب |نخ|استرج صنعتی

بابل  |نایلون حباب|چسب |نخ|استرج صنعتی

3-نخ بسته بندی که در اسباب کشی استفاده می شود و بصورت توپی می باشد
بابل رپ |نایلون حباب|چسب |نخ|استرج صنعتی

بابل |نایلون حباب|چسب |نخ|استرج صنعتی

4-استرج صنعتی که برای پلمپ کردن لباس ها و ظروف که در اساباب کشی دوباره نیاز به گرد گیری نباشد استفاده می شود و نیز می شود کارتن را با استرج پلمپ کرد تا باران هم آن را خراب نکند
بابل رپ |نایلون حباب|چسب |نخ|استرج صنعتی

بابل رپ |نایلون حباب|چسب |نخ|استرج صنعتی