برای یک اسباب کشی راحت شما باید چند مرحله را انجام دهید

1-زمان دقیق اسباب کشی خود را معین کنید

2-تماس با تک کارتن سفارش کارتن و مشاور با کادر مخصوص اسباب کشی برای تعداد کارتن و

وسایل مورد نیاز

3-بسته بندی مناسب که اگر شما برای بسته بندی مناسب باز ما نده اید این کار را به کادر مجرب ما

می توانید بس پارید که با کارگران ماهر در کمترین زمان کار خود را انجام  و  شما را در انجام این کار

راحت می نمایند

4-حمل بار که توسط هر باربری که شما اطمینان دارید می توانید انجام دهید

5-مرحله چیدمان منزل که توسط کادر مجرب ما در صورت در خواست شما انجام می گرد و شما فقط

با یک تماس یک اسباب کشی بدون دردسر انجام می دهید

اسباب کشی راحت

اسباب کشی راحت

 اسباب کشی راحت

اسباب کشی راحت