فروش کارتن خالی در تهران 1

فروش کارتن خالی در تهران

برای تهیه کارتن خالی شاید چند سال پیش باید زحمت زیادی می کشیدیم ولی امروز دیگر

نگرانی خاصی ندارد و شما فقط با یک تلفن می توانید کارتن خود را تهیه و در صورت در خواست

درب منزل یا شرکت خود دریافت و هزینه آن را پرداخت کنید شرکت تک کارتن در زمینه خرید و

فروش و ساخت کارتن فعالیت دارد

برای خرید و فروش کارتن با شماره های زیر تماس بگیرید

55980235    طالبلو

09356482691

فروش کارتن خالی در تهران

فروش کارتن خالی در تهران