ضربه گیر(نایلون حباب دار)

ضربه گیر در مواردی استفاده می شود که می خواهیم

به کالا خسارتی وارد نشود و در بسته بندی دقت بیشتری شود

بابل رپ یا همان نایلون حباب دار به دو صورت در بازار موجود می باشد

نایلون گردویی که دارای حباب درشت می باشد و بیشار برای مصارف کارخانه ایی می باشد

نایلون فندوقی که بیشترین مصرف را در اسباب کشی دارد

شما تمام وسایل مورد نیاز خود را برای اسباب کشی از ما بخواهید

برای بسته بندی وسایل نیز کارگر ماهر در اختیار شما قرار می دهیم

شما هر کجای تهران هستید در کمتر از یک ساعت بار خود را تحویل بگیرید

ضربه گیر

نایلون حباب دار