دستگاه چسب زن 1

دستگاه چسب زن

دستگاه چسب زن به چه کاری می آید

در نظر اول بیشتر افراد دستگاه چسب زن یا همان چسب کش را وسیله ایی

بی استفاده و دست و پا گیر در اسباب کشی می دانند ولی یک نکته کوچک

فقط کار این دستگاه را پر ارزش می نماید

دستگاه چسب زن 2

 

 

 

 

 

 

 

شما دقت کردید نصف زمان اسباب کشی خود را دنبال سر چسب می گردید

و وقتی پیدا شد برای استفاده مجدد باز باید دنبال سر چسب بگردید ولی با

استفاده از دستگاه چسب کش دیگر این مشکل اساسی را ندارید ولی این

یکی از کارهای کوچک در زمان استفاده از دستگاه چسب کش می باشد

دستگاه چسب زن به دو صورت موجود می باشد

1- دستگاه با دسته

این مدل دستگاه رایج ترین دستگاه چسب کش برای مکان هایی می باشد

که در طول روز نیاز زیادی برای استفاده از چسب و بسته بندی دارند که در

بازار با کیفیت های مختلف موجود می باشد که از نظر کیفیت و نوع جنس

وکشور سازنده قیمت های مختلفی دارد

دستگاه چسب زن

 

 

 

 

 

 

 

2- دستگاه چسب کش دستی

این مدل بیشتر در خانه ها استفاده می شود چون هم از نظر قیمت مرغوب

به صرفه می باشد و هم کار با آن راحت تر می باشد در واقع این دستگاه

کار چاقو و نگه داشتن سر چسب را برای شما انجام می ده و کارایی دیگری

ندارد

دستگاه چسب زن 3

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه چسب زن در دو مدل در بازار موجود می باشد بلند و کوتاه

دستگاه چسب زن 4

 

 

 

 

 

 

 

یکی از مواردی که دستگاه چسب کش مصرف دارد در بستن

کارتن اسباب کشی و نایلون حباب دار می باشد

91 / 100