خرید کارتن فروش کارتن 

خرید و فروش کارتن در تک کارتن به دو صورت انجام

می شود یکی از این راه تماس مستقیم با تک کارتن

و مشاوره با مسئول خرید است

و روش دوم رفتن به انبار تک کارتن و ارائه نمونه و

استعلام قیمت و در صورت توافق بار برای انبار ارسال

و وجه را به صورت نقدی دریافت نمایید

توجه:کارتن های زیر 100 عدد در تک کارتن خریداری نمی شود

انواع کارتن برای ارسال بار به خارج کشور در تک کارتن به

فروش می رسد کارتن فریت بار 

[cخرید کارتن فروش کارتن