جعبه ماسک 50 عددی

جعبه ماسک 50 عددی

فروش جعبه ماسک  استاندار با مقوای 200 و 250 گرمی

با کیفیت عالی و طرخ mask face

فروش جعبه ماسک 2500 عددی به صورت عمده

فروش به صورت عمده می باشد

حداقل سفارش برای کارتن ماسک مادر 500 عدد به بالا

حداقل سفارش جعبه ماسک 3000 عدد می باشد

جعبه ماسک 50 عددی جعبه ماسک 50 عددی 3

86 / 100