بسته بند برای اسباب کشی از کجا پیدا کنیم؟

بسته بند اسباب کشی

یکی از دغدغه های بسیار مهم ما شاغلین این است که وسایل منزل خود را

چگونه و در چه زمان بسته بندی نماییم که از کار و زمان خود استفاده کامل

نماییم تک کارتن برای کمک به شما عزیزان کادری مجرب در زمینه بساه بندی

اسباب و وسایل منزل و اداری آماده کرده که در صورت نیاز شما پرسنل را در

اختیار شما قرار می دهد

پرسنل با توجه به نیاز شما آقا و خانم برای بستن و چیدن وسایل در

منزل جدید در اختیار شما قرار می گیرد

پرسنل برای احتیاط مقداری کارتن اسباب کشی و نایلون حباب دار با خود

اضافه دارند که در صورت کمبود دیگر نیاز به ارسال و کشتن زمان نشود

برای رزرو و سوال درباره بسته بندی با ما تماس بگیرید

بسته بند

83 / 100