بسته بندی-کارتن خالی|ضربه گیر|کارتن دسته دوم|

کارتن خارجی|کارتن اسباب کشی

در تک کارتن خدمات فراوانی وجود دارد که یکی از این خدمات بسته بندی و ارسال بار منازل

اورگان ها و ادارات می باشد برای استفاده از اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

پک کامل وسایل

مهمترین قسمت اسباب کشی(اداری یا منازل)بسته بندی آن است اگر ما در امر دقت

نداشته باشیم ضرری که ممکن است به ما برسد شاید در بعضی از زمانها قابل جبران نباشد

برای همین در انجام آن و استفاده از وسایل مناسب (کارتن محکم|ضربه گیر|چسب و…)باید

وسواس داشته باشیم و بهترین ها را انتخاب کنیم

تک کارتن با محاسبه دقیق خود پک ها یی را آماده کرده

برای مشاهده روی عکس کلیک کنید

بسته بندی-کارتن خالی|ضربه گیر|کارتن دسته دوم|کارتن خارجی|کارتن اسباب کشی

کارتن خالی|ضربه گیر|کارتن دسته دوم|کارتن خارجی|کارتن اسباب کشی