انواع سلفون بسته بندی

سلفون بسته بندی:

سلفون پالت بند این نوع سلفون ساخت ایران می باشد و دارای مقاومت بالا

می باشد ودارای عرض 50 سانت است و مناسب برای بسته بتدی وسایل

سلفون خارجی که دارای میکرون پایین تر از ایرانس و عرض40 سانت می باشد

و برای بسته بندی وسایل به کار می رود سلفون پالت بند بسیار مناسب تر است

خرید اینترنتی سلفون بسته بندی

انواع سلفون بسته بندی

خرید اینترنتی سلفون بسته بندی