منظور از فروش کارتن چیست؟

کارتن برای چه کاری لازم است؟

اصولا برای هر نقل مکان از جایی به جایی از کشوری به کشوری و

به کل از خانه ایی به خانه ایی نیاز به وسایل مورد نیاز است که مهمترین کار در جا به جایی حفاظت وسایل حساس مثل چینی آلات|وسایل قدیمی و شکستنی و….می باشد که برای این امر نیاز به حفاظت کننده است که بهترین آن کارتن است و به اصطلاح به شخصی که کارتن از او تهیه می شود کارتن فروش می گویند

اکثر کارتن فروش ها برای جابه جایی از کارتن استوک استفاده می کنند آن هم به علت خارجی بودن و محکم بودن آن است

کارتن مناسب اسباب کشی؟

کارتنی برای اسباب کشی مناسب است که اول پنج لایه باشد دوم مقاوم باشد و سوم اندازه مناسبی برای
وسایل ما داشته باشد برای مثال چینی آلات را نمی توان در کارتن مخصوص لباس گذاشت چون هم سنگین
می شود هم احتمال آسیب دیدن وسایل شکستنی بیشتر پس بهتر است از تجربه کارتن فروشان استفاده کنیم
کارتن فروش-فروش کارتن-کارتن خالی- کارتن فروشی-کارتن فروشی تک کارتن

کارتن فروش-فروش کارتن-کارتن خالی- کارتن فروشی-کارتن فروشی تک کارتن

نکته

همیشه سعی کنید ازکارتن مناسب استفاده کنید