کارتن اسباب کشی و بسته بندی بار

در جا به جا شدن در هر مکان نیاز بسیاری به کارتن اسباب کشی و بسته بندی بار داریم که ما در

شرکت تک کارتن با فراهم کردن انواع کارتن ایرانی و خارجی استوک در این امر شما را کمک و یاری

می نماییم شما فقط با یک تماس با تک کارتن انواع کارتن مورد نظر خود را خرید و در صورت تمایل با

پیک برای شما ارسال می شود

در تک کارتن انواع کارتن بسته بندی نو و کار کرده (استوک کارخانه ) موجود است

انواع کارتن در تک کارتن که چند نمونه آن را با عکس در سایت نمایش می دهیم

کارتن برای کتاب و شکستنی که هم ایرانی و هم خارجی دارد

 

کارتن اسباب کشی و بسته بندی بار

کارتن اسباب کشی و بسته بندی بار

کارتن متوسط که در این سایز مدل خارجی محکمتر و بهتر است

 

کارتن بسته بندی تک کارتن

کارتن بسته بندی تک کارتن

کا

کارتن بزرگ خارجی محکم و بادوام

کارتن اداری

 

توجه داشته باشید همه کارتن ها در تک کارتن دارای استحکام مناسب می باشد ولی با توجه به تجربه ما بهترین آن را به شما

پیشنهاد می دهیم