کارتن اسباب کشی منزل

در تک کارتن انواع کارتن اسباب کشی منزل در دو مدل ایرانی و خارجی نو و دسته دوم موجود می

باشد که شما فقط بایک تماس می توانید خریداری نمایید

انواع کارتن اسباب کشی

۱-کارتن چینی که در اندازه حدود ۵۰طول ۴۰عرض و ۳۰ ارتفاع می باشد حدود قیمت ۳۰۰۰تا۴۰۰۰ تومان

۲- کارتن متوسط ۶۰ طول ۴۰ عرض ۴۰ ارتفاع حدود قیمت ۴۰۰۰تا ۶۰۰۰تومان

۳-سایز بزرگ که اندازه های مختلف دارد و از ۷۰۰۰تا ۱۵۰۰۰ تومان می باشد

۴-انواع وسایل مورد نیاز برای اسباب کشی بابل(ضربه گیر)-نخ-چسب-استرج و…

کارتن اسباب کشی منزل

کارتن اسباب کشی منزل

توجه: سایت های معتبری که شما می توانید سفارش کارتن دهید

۱-www.Bazarkarton.ir

۲-www.Markazkarton.ir