کارتن آکبند ۳لایه-کارتن نو|کارتن آکبند|کارتن نو با

کرافت خارجی

ورق در کارخانه دو حالت ساخت دارد ۳ لایه با کرافت های مختلف و ۵لایه با

کرافت های مختلف در اصل کارتن ضامن بار شما نیست در واقع کاور یا

کادویی است که کالای شما با توجه به ارزشی که دارد در مدل های

مختلف کارتن(لمینتی یا کرافت خارجی و…)استفاده می شود که ما با

توجه به درخواست مشتری ۳لایه یا ۵لایه تولید میکنیم اکثر بار های سبک و

حجیم نیازی به کارتن ۵ لایه ندارند و همان کارتن ۳ لایه جواب بسته بندی را

می دهد برای همین با توجه به وزن و حجم کالای خود در خواست تولید

بدهید چون کارتن تولید شده غیراز خود شما به درد شرکت یا ارگان یا

شخص خاصی نمی خورد

کارتن آکبند 3لایه-کارتن نو|کارتن آکبند|کارتن نو با کرافت خارجی|لمینت

کارتن آکبند ۳لایه-کارتن نو|کارتن آکبند|کارتن نو با کرافت خارجی|لمینت

کارتن آکبند 3لایه-کارتن نو|کارتن آکبند|کارتن نو با کرافت خارجی|لمینت

کارتن آکبند ۳لایه-کارتن نو|کارتن آکبند|کارتن نو با کرافت خارجی|لمینت

کارتن آکبند سه لایه برای بار های سبک و حجیم مناسب است