خرید کارتن فروش کارتن 

خرید و فروش کارتن در تک کارتن به دو صورت انجام می شود یکی از این راه ها تماس مستقیم با

تک کارتن و مشاوره با مسئول خرید است و روش دوم رفتن به انبار تک کارتن و ارائه نمونه و

  استعلام   قیمت و در صورت توافق بار را برای انبار ارسال و وجه آن را به صورت نقدی از حسابداری

دریافت نمایندخرید کارتن فروش کارتن

توجه:کارتن های زیر 100 عدد در تک کارتن خریداری نمی شود

انواع کارتن برای ارسال بار به خارج کشور در تک کارتن به فروش می رسد

[cخرید کارتن فروش کارتن