خرید کارتن فروش کارتن 

خرید و فروش کارتن در تک کارتن به دو صورت انجام می شود یکی از این راه ها تماس مستقیم با

تک کارتن و مشاوره با مسئول خرید است و روش دوم رفتن به انبار تک کارتن و ارائه نمونه و

  استعلام   قیمت و در صورت توافق بار را برای انبار ارسال و وجه آن را به صورت نقدی از حسابداری

دریافت نمایند

خرید کارتن فروش کارتن

خرید کارتن فروش کارتن

توجه:کارتن های زیر ۱۰۰ عدد در تک کارتن خریداری نمی شود

انواع کارتن برای ارسال بار به خارج کشور در تک کارتن به فروش می رسد

خرید کارتن فروش کارتن

خرید کارتن فروش کارتن